Auto gas – Auto plin

Ograničene rezerve fosilnih goriva, primarnih za pogon motornih vozila, u poslednjih nekoliko godina navode na grozničavo razmišljanje, istraživanja i postupke, koji će za rezultat imati uspešnu zamenu ove vrste energenata.
I pored velikog broja pionirskih pokušaja od kojih neki daju rezultate koji zaista obećavaju, ipak flotu vozila koja danas krstare svetskim putevima u 98 % slučajeva pogone goriva fosilnog porekla.
Veoma strogi ekološki kriterijumi, između ostalog, pažnju usmeravaju direktno na propan butan, mešavinu gasova, komercijalnog naziva tečni naftni gas (TNG).

AUTO PLIN – TNG

I pored istraživanja palete drugih energenata, tečni naftni gas je ipak na automobilskoj sceni jedno od najvažnijih i najzastupljenijih faktora za modifikaciju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovome značajno doprinosi i preporuka pojedinaca i organizacija, koji se brinu o zdravlju ove planete, da tečni naftni gas postane prioritetno alternativno gorivo – auto gas (auto plin).

ugradnja plina
ugradnja plina

Tečni naftni gas se dobija delom izdvajanjem iz prirodnog gasa što čini približno 60 % svetske proizvodnje i delom preradom nafte što čini približno 40 % svetske proizvodnje. Osnovne komponente komercijalnog TNG su propan i butan, a procentualni sadržaj ovih komponenti zavisi od temperaturnih uslova eksploatacije motora. Propan je lakše isparljiv i pogodniji je za hladnije regione i obrnuto. U našoj zemlji taj odnos približno je 50:50.

Tečni naftni gas je karakterističnog mirisa, nije otrovan ali svojim prisustvom istiskuje kiseonik, pa u većim koncentracijama čak može izazvati gušenje. Prilikom rukovanja treba biti oprezan da ne dođe u dodir sa kožom jer usled intenzivnog isparavanja lokalno izaziva promrzline.

Koristi se kao gorivo u industriji i domaćinstvu, ali upotreba za pogon motornih vozila ga, zbog izuzetnih osobina, zaista čini gorivom budućnosti. Ne stvara talog u radnom prostoru motora, poseduje veći oktanski broj od benzina, ima nižu tačku isparenja pa se bolje meša sa vazudhom i ima širu granicu upaljivosti, što omogućava da motori rade sa veoma siromašnom smešom. Ne stvara koroziju koju stvaraju aditivi koji služe za poboljšanje karakteristika benzina.

I pored, reklo bi se, opšte saglasnosti da je tečni naftni gas (auto gas / auto plin) gorivo sa višestrukim prednostima, ipak zbog nepoznavanja elementarnih činjenica, kod jednog broja ljudi vlada predrasuda da se radi o veoma opasnom gorivu.
Transport, skladištenje i manipulacija  zaista su složeniji nego sa benzinom i dizel gorivom, ali ukoliko se poštuju elementarne norme, u potpunosti se otklanja rizik u svim fazama manipulacije i korišćenja ove vrste goriva.

Pogonsko gorivo motora SUS, da bi isti uspešno obavljali svoju funkciju, moraju zadovoljti veoma stroge kriterijume: lako obrazovanje kvalitetne smeše u svim režimima, a naročito pri niskim temperaturama; visoka energetska svojstva; povoljne antidetonacione karakteristike; hemijska stabilnost, netoksičnost, antikorozivnost, manje zahtevno skladištenje i  transport, prihvatljiva cena itd.

Ako se sve ovo ouzme u obzir a imajući u vidu činjenicu da ni jedna danas poznata vrsta goriva u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijuma, može se zaključiti da tečni naftni gas i pored nekih nedostataka ipak predstavlja jednu od najpovoljnijih varijanti za pogon motora SUS.

Ako zelite da ustedite vas novac vreme i zivaca mozemo da vam ponudimo Ugradnja plina po najpovoljnijim uslovima. Kod nas takodje mozete izvrsiti ATEST i RE ATEST plina.

Ugradnja plina vrsi kadar koji vec 18 god se iskljucivo bavi Ugradnja gasa u vozila i to u benziske i dizel motore.

Ugradnja plina se oze uraditi kod 99% motora satupljenih kod nas na trzistu TFSI TSI GDI JTS CGI MPI SGI MULTIPOINT SINGLE POINT itd.

Ugradnja plina se takodje vrsi kdo vozila i sa DIZEL MOTORIMA za vise informacija mozete pogledati OVDE