Prednosti primene

PREDNOSTI PRIMENE TNG-a ZA POGON MOTORA

Ušteda-ekonomičnost, duži vek motora, mirniji i tiši rad motora, sagorevanje bez ostataka i pepela…

Nakon što se obavi ugradnja plina (TNG-a) na neko vozilo dolazi do sledećih prednosti u odnosu na benzin:

 • Ušteda-ekonomičnost – ogleda se u gotovo 50% manjoj ceni goriva.
 • Duži vek motora- niži troškovi održavanja. Potencijal svih gasnih goriva je duži vek motora kao rezultat nepostojanja kondenzacije goriva po zidovima cilindra. To ne samo da onemogućava koroziju i habanje cilindarskog sklopa, već i ne razređuje ulje za podmazivanje, što omogućuje duže periode između zamene maziva u motoru.
 • Mirniji i tiši rad motora. Karakteristike tečnog naftnog gasa veoma dobro odgovaraju uslovima obrazovanja smeše i sagorevanja u oto motorima.
 • Sagorevanje bez ostataka i pepela. Ova osobina je svojstvena svim gasnim gorivima jer je čvrsti ostatak nakon sagorevanja neznatan.Ovo omogućuje pouzdanjiji rad delova motora, bez prisustva taloga koji mogu ugroziti njihovu funkciju. Takođe, i talozi u samoj komori i na ventilima su manji.
 • Povoljan sastav izduvnih gasova. Kvalitetnije obrazovanje smeše onemogućuje lokalnu nehomogenost smeše i omogućuje potpunije sagorevanje. Rad sa siromašnijom smešom sprečava formiranje toksičnih komponenata nepotpunog i nezavršenog sagorevanja (ugljenmonoksid CO i nesagoreli ugljovodonici HC), dok niže temperature sagorevanja sprečavaju formiranje azotnih oksida NOx. Pored toga sam gas ne poseduje toksične sastojke, kao što su olovo, sumpor itd.
 • Veći termički stepen korisnosti motora. Bolje mešanje goriva i vazduha, kao i potpunije i brže sagorevanje, rezultiraju i većim termickim stepenom iskorišćenja, odnosno boljom ekonomičnošću motora. Tome posebno doprinosi mogućnost rada sa siromašnom smešom.
 • Velika brzina sagorevanja. Ovo je praktično zajednička prednost svih ugljovodoničnih goriva. Visoka brzina omogućuje odvijanje procesa oslobađanja toplote u veoma kratkom raspoloživom vremenskom intervalu celokupnog radnog ciklusa motora. To omogućuje odvijanje sagorevanja čak i pri nepovoljnim uslovima-nisko termičko stanje motora, rad sa siromašnom smešom, itd.
 • Udvostručuje se vek trajanja motora, lambda sonde i katalizatra.
 • Veća vrednost polovnog vozila. Nakon ugradnje auto gasa polovno vozilo ima veću cenu.
 • Kontrola potrošnje. Nema mogućnosti krađe i prosipanja goriva.
 • Jednostavnost primene. Nije potrebno nikakvo posebno prilagođavanje ni promena u stilu voznje.
 • Veća autonomija vozila. Korišćenjem gasa i benzina vozilo ima veći radijus kretanja bez potrebe dopune goriva.
 • Visoka sigurnost. TNG uređaji danas su dovedeni do nivoa sigurnosti koji daleko nadmašuju benzinsku instalaciju na automobilu. Rezervoar je napravljen od kvalitetnog čeličnog lima debljine 3 mm. Rezervoari su atestirani na pritisak od 30 bara, dok je radni pritisak oko 6 bara.
 • Koja vozila mogu koristiti auto gas? Sva vozila koja imaju motor sa unutrašnjim sagorevanjem, razlika je samo u ceni opreme i brzini isplativosti investicije. Tehnologija gasnih uređaja je danas na nivou modernih automobila, tako da je moguće najnovijim generacijama gasnih uređaja – sekvencijalni sistemi, opremiti sve tipove najnovijih automobila tj. i one sa plastičnim usisnim granama i TSI / FSI / TFSI motorima. Prednost ovog sistema je u vrlo maloj razlici u odnosu na performanse vozila kada se vozi na benzin. Postoji velika ponuda opreme za sve vrste aplikacija: putnička, laka teretna i teška vozila.
 • Gasne pumpe. Mreža za distribuciju TNG-a je relativno dobro rasprostranjena, sa trendom daljeg proširenja. Danas je broj TNG pumpi u Srbiji veći od 220.
 • Strogi pravilnici. Primenjuju se propisi, kako direktive EU, tako i ECE propisi.