Venturi sistemi

Ugradnja plina na vozila sa karburatorom

Da bi se uspešno obavila ugradnja plina, odnosno konverzija vozila sa karburatorom, potrebno je da odaberete komponente u zavisnosti od snage i modela automobila i da se opredelite za jednu od dveju tehnologija u kojima se konverzija može uraditi.

Prva tehnologija konverzije je VAKUMSKO-PNEUMATSKA. Glavna odlika ove tehnologije je da je jeftina i pouzdana. Protok gasa se kontroliše preko prekidača i reduktora koji po principu vakuma vuče TNG iz rezervoara.

Druga je ELEKTRONSKA. Ona je novija i nešto skuplja, ali je rad celog sistema bolji. Uređaj i automobil rade stabilnije. Protok gasa se kontroliše preko prekidača i elektro-reduktora, koji su identični onima koji se koriste za konverziju novijih vozila sa injection ubrizgavanjem.

Odlika ovih dveju tehnologija je da se uređaji uz pravilnu ugradnju mogu optimalno podesiti u smislu snage i potrošnje. Optimalno podešen automobil ima do 10% manju snagu i do 20% veću potrošnju.

ugradnja plina venturi

Vozila sa injection ubrizgavanjem bez lambda sonde

Sama instalacija i specifikacija delova uređaja za konverziju vozila sa injection ubrizgavanjem je slična onoj kod vozila sa karburatorom. Razlika je u tome što se koriste kompleksnije i novije komponente sa elektronskom kontrolom (prekidač i raduktor). Mešač (raspršivač) je i u ovoj tehnologiji ključ velike snage i manje potrošnje.

Tehnologija konverzije je identična ELEKTRONSKOJ za vozila sa karburatorom. Razlika je u prekidaču i sto je ovde elektroventil benzina nepotreban, njega zamjenjuje emulator koji povezuje prekidač sa elektronskim diznama. Preko emulatora se kontroliše protok benzina. Nikako ne dozvolite da Vam umesto originalnog emulatora presecaju dizne i ugrađuju razne releje.

Pravilno ugraden uređaj se može optimalno podesiti u smislu snage i potrošnje. Optimalno podešen automobil ima do 10% manju snagu i do 20% veću potrošnju.

Vozila sa injection ubrizgavanjem i lambda sondom

Ova vozila imaju benzinski kompjuter i jedini način da se oni uspešno konvertuju na rad na TNG su kompjuterizovani gasni sistemi. Kontrola rada celog sistema je kompjuterizovana i ako se instalacija uradi u skladu sa uputstvima i pravilima jednom podešen auto nikad neće doći na štelovanje.

Za svaki automobil postoji posebna, detaljna i precizna šema za instalaciju. LANDIRENZO kao prvi proizvođač AutoGasnih uređaja za ove automobile izdaje MEĐUNARODNU GARANCIJSKU KNJIŽICU. INSTALACIJA BEZ GASNOG KOMPJUTERA JE GREŠKA I NIKAKO SE NE PREPORUČUJE. TADA SE SNAGA I POTROŠNJA NE MOGU KONTROLISATI, MOTOR RADI NESTABILNO, KADA SE VRATI NA BENZIN BENZINSKI KOMPJUTER PRIJAVLJUJE GREŠKU I MORA NA SEVIS.

Odlika tehnologije je, da automobil radi izuzetno stabilno. Kvalitetno ugrađena oprema i podešen automobil ima do 5% slabiju snagu i do 15% veću potrošnju od benzinske.

Makedo-Gas je jedan od retkih auto gas servisa u Srbiji koji poseduje opremu i obučene majstore sa sertifikatom za uspešnu konverziju motora na gas.

Optimalno podešavanje se može izvršiti jedino pomoću dijagnostičkog boksa i gas analizatora. Makedo-Gas kao ovlašćeni i sertifikovani auto gas servis poseduje svu opremu za elektronsko štelovanje.