UDRUŽENJE PROFESIONALNIG AUTOGAS SERVISA SRBIJE

Udruženje Profesionalnih Autogas Servisa Srbije nezadovoljno povećanjem cene gasa

Tečni naftni gas je svetski poznato ekonomski i ekološki priznato najmasovnije alternativno gorivo, a sa novim povećanjem cene Srbija će se naći među šest evropskih zemalja sa najskupljim tečnim naftnim gasom. Umesto sadašnjim 35 dinara po kilogramu, potrošači Srbije će plaćati 40 dinara po kilogramu, što je nedopustivo po mišljenju U PASS-a.

Ovo udruženje će pokušati da u najkraćem roku usaglasi stavove i akcizu sa Vladom Republike Srbije, kako bi cena ovog goriva bila u nivou evropskih.

Vožnja na gas isplati se ako je cena 50 odsto cene benzina, a od početka 2014. do danas taj odnos je varirao od 60 do čak 65 odsto. To znači da je vožnja na TNG na ivici isplativosti onima koji već imaju ugrađene uređaje u automobil, ali nikako nije isplativa onima koji tek planiraju da ih ugrade – kaže za „Blic“ Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.

On objašnjava da se sve manja isplativost odražava i na servise koji se bave ugradnjom sistema za gas.
Oni su nekada ugrađivali 20 sistema dnevno, dok im danas dođe jedva nekoliko vozača mesečno – kaže Mićović.

On za sve to krivi državu zbog akcizne politike koju vodi.
Minimalna akciza u Evropi iznosi 15,38 dinara po kilogramu, dok u Srbiji akciza iznosi 40 dinara, što znači da je 260 odsto veća od evropske. Povećanjem akciza država je pokušala da poveća prihode za budžet, ali nije u tome uspela jer je TNG postao toliko skup da mu je samo prošle godine potrošnja pala za 10 odsto – kaže Mićović.

Pre samo nekoliko godina vožnja na auto-gas bila je mnogo isplativija, a vozačima ne pomaže ni to što u poslednje vreme cena TNG, kao i ostalih goriva, pada zbog pada cena nafte. Ugradnja plina isplati se samo onim vozačima koji mnogo voze, bar 20.000 kilometara godišnje, odnosno minimum pedesetak kilometara dnevno.
Ugrađivanje gasa isplati se nakon 10.000 kilometara, u proseku za godinu i po dana, a najniža cena ugradnje je oko 300 evra. Tu su još i toškovi atestiranja koje se obavlja na svakih deset godina i koje košta oko 100 evra, kao i reatestiranja, koje vozači na svakih pet godina plaćaju 5.500 dinara – kaže Ivan Todorović, predsednik Udruženja profesionalnih auto-gas servisa Srbije, i dodaje da će se, ako država ne snizi akcize, zatvoriti veliki broj servisa.

Udruženje profesionalnih autogas servisa Srbije (UPASS), govoreći o najavljenom novogodišnjem povećanju akcize na TNG, koji je svetski poznato ekonomski i ekološki priznato najmasovnije alternativno gorivo, izrazilo je ogorčenje najavljenim povećanjem akcize na TNG u iznosu od 5 dinara po kilogramu. To znači da će Srbija s tim najnovijim povećanjem doći među šest zemalja na evropskom kontinentu s najvišim akcizama na TNG. U prevodu to znači da će umesto sadašnjih već previsokih 35 RSD po kilogramu potrošači Srbije i više od 420.000 vozača motornih vozila na TNG sada da plaćaju 40 RSD/kg!

O lošim efektima o poskupljenju gasa razmatrano je na javnoj raspravi održanoj u Komori Italijansko-Srpskih privrednika.

– Takva akciza dodatno će smanjiti potrošnju tog alternativnog ekološkog goriva kojeg preporučuju EU i Svetska zdravstvena organizacija jer smanjuje emitovanje štetnih polutanata kao što su CO2, CO, NOx, čađ itd. Iste te kancerogene materije osim što izazivaju efekt staklene bašte, izazivaju kancer kod ljudi pre svega kroz respiratorne sisteme (videti rezultate Svetske zdravstvene organizacije i njihove agencije IARC iz Liona.

Prošla Vlada Sbije je područje primene TNG-a prepoznala kao tzv. porezno skladište i uvela je prvo 18.12.2012. 30 RSD/kg da bi na osnovu iste te odluke automatizmom 01.01.2014.godine ista ta akciza bila povećana na 35 RSD po kilogramu. S najnovijim haračem to znači da će se akciza na taj ekološki i ekonomski prihvaćeno alternativno gorivo ukupno sada povećati za 33% u odnosu na pre dve godine. To je najveće povećanje akcize na bilo koji proizvod u Srbiji.

– Uz to Srbija ima najveću akcizu i na gasne boce – čak 290,78 € po toni! Istovremeno zemlje članice EU uglavnom nemaju ili imaju vrlo malu akcizu na gasne(kuhinjske) boce. Visina akcize za TNG za osvetlenje i zagrevanje tako Srbiju stavlja među tri najskuplje zemlje (Dansku i Švedsku), ali pri tome se ne respektuje činjenica prema kojoj te zemlje imaju posebne propise koji regulišu i respektuju altarnativna goriva među kojima i TNG (kroz povraćaj poreza ili stimulaciju obnovljivih izvora energije). U regionu Srbija takođe vodi po akcizi i daleko je iznad svih zemalja u okruženju – rečeno je na skupu.

Srbija je, nažalost, od 15.oktobra uvela i dodatno opterećenje na TNG za tzv. taksu za robne rezerve (kakve ne poznaje EU) u iznosu od 21,5 €/toni, odnosno naknadu za tzv. markiranje,(označavanje TNG-a) iako je isto nepotrebno jer se sve već radi putem akciza i carina. I na kraju, posebna stopa poreza je na prirodni gas samo 10%, a na TNG duplo više – 20%!

– To je dovelo do urušavanja tržišta Srbije za više od 20 %, a od iduće godine ako se uvede nova akciza očekujemo smanjenje potrošnje i do 30% šta će na kraju dovesti i do pada prihoda od PDV-a, smanjivanja broja zaposlenih za više od 20.000 i odlazak kapitala iz Srbije, a potencijalni investitori svoje investicije neće moći da opravdaju kroz povraćaj sredstava zbog korišćenja ekološkog goriva – ukazano je tokom javne rasprave.

– Opravdano sumnjamo da naša vlada o tome nije dovoljno obaveštena i zato ćemo pokušati da u saradnji sa vladom usaglasimo stavove i akcizu dovedemo na nivo kakav je već u EU. Sadašnji način oporezovanja TNG-a nije u skladu s politikom približavanja EU niti za dobro vozača, privrednike i prirodne sredine Republike Srbije – dodaju učesnici.

Izvor: Dnevna štama