Čišćenje DPF filtera

U našem servisu nudimo uslugu mašinskog pranja DPF filtera za putnički i poluteretni program kao i za građevinske i radne mašine.


Mašina za pranje DPF-a (Diesel Particle Filter)

Mašina za mašinsko pranje DPF ili FAP filtera se koristi kada je nemoguće izvršiti regeneraciju DPF-a na vozilu, uz pomoć dijagnostičkog uređaja.
DPF cleaning je visoko kvalitetan uređaj, koji je sastavljen od veoma kvalitetnih i kompleksnih sistema, kako bi mogao da izvrši i testiranje pre i posle pranja DPF filtera.

    Procedura se sastoji od nekoliko veoma važnih koraka:
1. Vizuelni pregled DPF/FAP filtera i katalizatora
2. Testiranje pre početka pranja
3. Pranje koje može trajati od 30min do 90 min u zavisnosti od stanja zaprljanog filtera
4. Testiranje nakon pranja
5. Sušenje filtera toplim vazduhom i velikim protokom kako ne bi ostalo tragova tečnosti u komorama.

    Nakon uspešnog pranja DPF/FAP filtera posao nije do kraja završen.

    Kako bi se ceo ciklus uspešno završio i vozilo vratilo u ispravno stanje, potrebno je uraditi sledeće:
1. Izvršiti inspekciju grešaka u motornom računaru
2. Obrisati postojeće greške
3. Otkloniti postojeće neispravnosti na senzorima kako što su: senzori temperature , senzori diferencijalnog pritiska , senzori pritiska , ispravnost egr ventila , ispravnost klapne za cirkulaciju toplog vazduha , lambda sonde , NOx sonde, zatim proveriti sistem ubrizgavanja , ispravnost turbine , sistem za dodavanje aditiva
4. Uraditi proceduralne adaptacije sistema za dpf (vratiti na fabrička podešavanja , pokrenuti opciju zamenjen dpf )
5. Proveriti parametre u vožnji

Nakon proceduralnih postupaka može se reći da je DPF/FAP filter instaliran propisno i započeta procedura otklanjanja kvara na DPF filteru je ZAVRŠENA.

  NAPOMENA:
DPF/FAP filter je deo sistema za pročišćavanje izduvnih gasova (sakupljanje partikularnih otrovnih čestica). Kada se filter zapuši, to znači da je njegova funkcija ostvarena. DPF filter je konstruisan da na određenom broju pređenih kilometara vrši self regeneration (samo čišćenje), pod uslovom da je sve ispravno. Kada bilo koji senzor nije u funkciji , loš sistem za ubrizgavanje goriva ili nisu stvoreni uslovi da se pokrene regeneracija, filter će nastaviti da sakuplja partikularne čestice i doći će do maksimalnog zasićenja, tj. začepljenja filtera.

   Kao posledica začepljena filtera može se desiti:
– Kvar na turbini zbog povećanog pritiska i povećane temperature
– Kvar na motoru, povećana potrošnja ulja
– Povećana potrošnja goriva
– Gubitak snage
– Samozapaljivanje

BILO KAKVO ODSTRANIVANJE DPF FILTERA je krivično delo u većini zemalja EU. Kod nas još uvek nije krivično delo, ali je u predlozima zakona. Uklanjanjem DPF filtera narušavate osnovne karakteristike vozila. Svaka softverska promena je neovlašćena radnja na vozilu, i to znači da je vozilo tehnički neispravno. Najbitnija činjenica je da odstranjivanjem DPF FILTERA narašuvate zdravlje i vama i drugim ljudima. Nemačka je definisala skidanje DPF filtera i gašenje START-STOP sistema kao krivično delo utaje poreza, jer vozilo menja EURO NORME, te se automatski krši zakon o plaćanju poreza. Predog zakona o tehničkim pregledima obuhvata i proveru izduvnih gasova. Svako vozilo sa bilo kakvom promenom na izduvnom sistemu ili naknadnim softverskim resenjima (čipovanje, softversko uklanjanje EGR-a, …), neće biti u mogućnosti da učestvuje u saobraćaju.