AC 300 ISA 2

Sistem nove generacije

Mikroprocesorka kontrolora sekvencijalnog ubrizgavanja gasa

AC-300 ISA2 je evolvirao iz isprobanog, testiranog i pouzdanog sistema AC-300 Plus. Kontrolor je nadograđen korišćenjem druge generacije pametnih samo-adaptivnih sistema (Smart Self-Adaptation System) ISA2. AC STAG

Glavni zadatak ISA2 sistema je kontinuirana i automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora.

Nakon uključenja opcije ,,samo-adaptacije”, odvija se prikupljanje tačaka benzinske mape. Zvučni signali informišu vozača da li je, ili ne, mapa adekvatno sačinjena. Nakon što su benzinske mape stvorene, ISA2 sistem automatski prebacuje kontrolor na gas. Od tog trenutka, samo-adaptacija se vrši tako što se kontinuirano poredi operacija motora na definitivnim parametrima (punjenje i broj obrtaja) sa prethodno sačinjenom master benzinskom mapom gasa. Zahvaljujući inovativnom rešenju, ISA2 sistem dovodi do tačnijeg izračunavanja doze gasa obezbeđenog u usisnom cevovodu benzinskog motora.

Dodatne prednosti

Kontrolor je opremljen sa naprednim programom. Naprava takođe obezbeđuje manuelno prilagođavanje operativnim parametrima zasnovanim na temperaturi gasa i na brojevima obrtaja. Dalje, opcija opsluživanja Wankel rotacionih klipova motora implementirana je u kontrolor, kao i sposobnost očitavanja signala broja obrtaja motora iz senzora bregaste osovine. Program takođe ima funkciju oslobađanja pritiska gasa u “cut-off” režimu i opciju zagrevanja brizgaljki gasa. Dodatni program kontrolora omogućava da automobili sa sistemom zasnovanim na AC-300 ISA2 kontroloru izlaze u susret standardima Euro 5. AC STAG

Napredna tehnologija i vrhunski kvalitet proizvoda osiguravaju pouzdanost AC-300 ISA2. AC STAG

Nove funkcije kontrolora:

  • Smart Self-Adaptation System ISA2 (automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora)
  • Korekcija pritiska u raspšivaču pri “cut-off” režimu
  • Zagrevanje brizgaljki na redukovanoj temperaturi manjoj od 10⁰C
  • Praćenje zagrevanja brizgaljki gasa (minimizacija verovatnoće ECU greške motora- ,,check engine”)
  • Sposobnost opsluživanja Wankel rotacionih klipova motora
  • Sposobnost očitavanja RPM signala sa senzora pozicioniranog na bregastoj osovini
  • Prošireni ubrizgivač gasa (HANA 2000) i senzor temperature gasa (REG, RAIL, SL)
  • Dodatni zvučni signali koj informišu početak rada motora u modalitetu uzbune
  • Sposobnost podešavanja maksimalnog broja hitnih startova

Primena

Kontrolor je dizajniran za ugradnju na sva vozila sa benzinskim motorima sa 1 do 8 cilindara, uključujući Valvetronic (korišćen npr. u BMW motorima), turbo, pune grupne, sekvencijalne i polusekvencijalne ubrizgivače benzina. Kontrolor je takođe sposoban za opsluživanje Wankel rotacionih klipova motora.

Imitator ubrizgivača benzina ugrađen u kontrolor opremljen je Europe/Bosch konektorima. STAG-300 ISA2 podržava AcGasSynchro softver.