Princip rada

Gas, koji je u rezervoaru pod pritiskom u tečnom stanju, preko cevi dolazi do reduktora pritiska (isparivača) gde uz pomoć toplote rashladne tečnosti motora prelazi iz tečnog u gasovito stanje uz redukciju pritiska.

KUTIJA MULTIVENTILA (ne postoji kod klasičnih toroidnih rezervoara)

auto gasOsnovna funkcija kutije je da hermetički izoluje ventil na rezervoaru od putničke kabine, a to se postiže  rebrastim cevima koje su sprovedene izvan vozila. Na ovaj način, u slučaju bilo kakvog ispuštanja gasa oko ventila, gas neće dospeti u kabinu. Sekundarna funkcija je da spreči oštećenje ventila od lakših udaraca.


MULTIVENTIL

auto gasVentil se ugradjuje direktno na rezervoar gasa i ima višestruku namenu.
Sigurnosni ventil reaguje ako se pojavi prevelik pritisak ispuštanjem viška gasa u atmosferu, sprečava nekontrolisano isticanje gasa usled havarije na cevima ili reduktoru (isparivaču), sprečava da se rezervoar napuni više od 80% i zatvara gas u rezervoaru u slučaju havarije ili popravke automobila.

REZERVOAR

bocaNajčešće je cilindričnog ili toroidalnog oblika i napravljen je od kvalitetnog čeličnog lima debljine 3 do 4 mm. Za automobile su zapremine od 20 do 120 litara. Podleže rigoroznim testovima i najčešće se atestiraju na pritisku od 60 bara, pa i do 90 bara. Toroidalni rezervoari (u obliku točka), prave se u dve varijante, za unutrašnju i spoljnu montažu (kad je točak ispod poda). Iz bezbednosnih razloga, pune se max. do 80% efektivne zapremine.

PREKIDAČ

auto gas beogradOsnovna podela je na “karburatorske” i “injection”. Karburatorski su klasični prekidači koji položajem preklopnika biraju da li će vozilo ići na benzin ili gas. Elektronski (na slici), su automatski i imaju funkciju da  menjaju vrstu goriva u zavisnosti od režima kako su podešeni. Prednost ovog načina je da se motor uvek startuje na benzin i posle se automatski prebacuje na gas (sa opcijom startovanja na gas u slučaju nužde).

ELEKTRO VENTIL GASA (u novim izvođenjima inkorporiran sa reduktorom)

auto gas ventil

U slučajevima kada je motor ugašen i nema struje, EVP je zatvoren i sprečava da gas pod pritiskom iz rezervoara dođe do isparivača.

To je još jedan vid obezbeđena instalacije kad vozilo stoji. U EVP se obično nalazi i filter koji sakuplja nečistoće iz gasa. Filter je potrebno menjati na svakih 10.000 Km, a po potrebi i češće.

REDUKTOR  (ISPARIVAČ)

isparivacSmanjuje pritisak, prevodi tečni gas u gasovito stanje, ali ima i bezbednosnu funkciju. Isparivač  reguliše  prelazak tečnog gasa u gasovito stanje tako što se zagreva toplom vodom od motora. Sistemom membrana i opruga reguliše se pritisak da bi motor mogao normalno da radi. Isparivač je tako konstruisan da se prilikom gašenja motora zaustavlja protok gasa i time na sebe preuzima i bezbednosnu funkciju.

MAP SENZOR (sa inkorporiranim senzorom temperature gasa)

map senzor

Veoma bitna komponenta autogasnih sistema za ubrizgavanje gasa, pomoću koje upravljačka jedinica (ECU) „zna” u kom režimu radi motor, kao i nivo temperature i pritiska gasa u sistemu.

 

MIXER (MEŠAČ)

mixerSvaki model automobila sa motorom sa karburatorom ili centralnim ubrizgavanjem ima odgovarajući mikser. Obično se nalazi na početku usisne grane i preko njega se uvodi gas u motor. Vrlo je bitno da mikser bude odgovarajući jer to omogućava pravilno doziranje potrebne količine gasa u motoru. U tom slučaju, potrošnja će biti normalna a automobil će imati punu snagu.

PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE REZERVOARA (UTAKAČ)

utakacPriključak mora biti na spoljnoj strani automobila. Priključci su standardizovani pa se gorivo može točiti na bilo kojoj pumpi za gas. Prema bezbednosnim standardima u Evropi i kod nije dozvoljeno da se  gas toči u rezervoar ako je priključak za punjenje u automobilu odnosno na samom rezervoaru kako je nekad bilo.