Ugradnja gasa – pitanja

1. UGRADNJA GASA – ZAŠTO?

Najveća prednost ugradnje auto gasa (ugradnja plina i ugradnja metana) je daleko niža cena gasa u odnosu na cenu benzina.

Ušteda je od 50% do 70% što zavisi od ugrađenog sistema i stanja vozila. Ugradnja gasa i gasne opreme otplati se već nakon 5 do 8 hiljada pređenih kilometara za vozila sa karburatorskim i injection motorom bez benzinskog kompjutera i lambda sonde i od 15 do 30 hiljada kilometara za motore sa ugrđenim LAMBDA KONTROL i SEQEUNT sistemom.

2BEZBEDNOST?
Svakako pitanje koje mnoge muči. O ovome se može dosta reći. Auto gas je bezbjedniji od benzina 43 puta, zapaljiv u koncentrciji tek u odnosu 3:7, a benzin 1:100. Pođimo redom:

BOCA: koja se danas proizvodi i koristi za auto gas zadovoljava stroge norme i ispituje se na pritisku od minimalno 30 bara, dok je pritisak u boci između 5 i 8 bara. Boca se pravi od čeličnog lima debljine 3-5 milimetara, a benzinski rezervoar uglavnom od plastike debljine 1 mm. Boca se steže kaiševima 30×2 mm.

MULTIVENTIL I KUTIJA MULTIVENTILA: multiventil se montira na bocu, reguliše točenje i dozira ispustanje gasa prema motoru. Dozvoljava punjenje boce do 80%, jer se gas na višim temparaturama širi i povećava mu se pritisak, a sigurnosni ventil se otvara i ispušta višak gasa. Multiventil prepoznaje udarac i promenu smeše (nekontrolisano curenje) i u tom slučaju zatvara sigurnosni ventil. Kutija multiventila hermetički zatvara multiventil i kod curnja gasa ili otvaranja sigurnosnog ventila kroz dva oduška gas izlazi van automobila.

CEVI: u našem servisu se ugrađuju plastične, bakarne i namenske cevi za gasnu instalaciju. Bakarne su 3x kaljene sa plastičnom zaštitom, a sve su atestirane su na 240 bara pritiska.

USLOV ZA SIGURNOST SU STRUČNOST AUTO GAS SERVISA, ORIGINALNI UREĐAJ , CEVI I CREVA!!!

3. DA LI JE UGRADNJA GASA ŠTETNA ZA MOTOR?
Toplotni režim rada motora je viši kada motor kao pogonsko gorivo koristi gas, motor se ne zagreva kao na benzinu i potrebno je koristiti specijalne svećice za gas koje će se brzo osloboditi viška toplote i koje su izrađene od plemenitog materijala koji trpi ovakvu vrstu smeše i uslove rada. Korišćenjem pomenutih svećica, gas potpuno sagoreva i ne stvara nikakve nus produkte poput čađi i gareži, nema korozivnih sumpornih jedinjenja ni antidetonacionih aditiva, nema kondenzacije na karikama, ne smanjuje mazivnost uljnog filma, ne razređuje ulje. Rad motora je mirniji i tiši što će vožnju učiniti prijatnijom.

Gas ne samo da nije štetan za motor već će produžiti njegov vek za 30-50%. Ulje će trajati duže 50% do potrebne zamene, a svećice za gas do tri puta duže nego obične.

Više o svećicama za gas…

4. NA KOJIM VOZILIMA SE MOŽE IZVRŠITI UGRADNJA GASA?
Ugradnja gasa (ugradnja plina / ugranja metana)
može se izvršiti na skoro svim vozilima. Mali je broj benzinskih motora koji se ne mogu konvertovati na gas. Naš servis uspešno vrši ugradnju gasa u benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem: VW-Audi, Seat, Škoda sa FSI, TSI, i TFSI motorima.
Ugradnja gasa može se izvršiti čak i u dizel motore, ali je ekonomski neisplativo (osim za kamione i velike potrošače).

5. KOJE SU VOZNE OSOBINE AUTOMOBILA NA TNG?
Pod predpostavkom da Vam je vozilo u vrlo dobrom ili odličnom stanju sa pravilno ugrađenim uređajem, kod karburator, monotronik i injection motora bez benzinskog kompjutera, snaga je manja da je to pri normalnoj vožnji neosetno 5%-10%, a potrošnja se povećava 10%-20%. Motori sa ugrađenim LANDIRENZO-ovim LAMBDA KONTROL SISTEMOM (injection motori sa labda sondom, benzinskim kompjuterom i metalnom usisnom granom) gube do 10% snage, a potrošnja se povećava do 15%, dok vozila sa ugrađenim LANDIRENZO OMEGAS SISTEMOM gube do 5% snage motora.

6. DA LI SE OSEĆA MIRIS GASA U AUTOMOBILU?
Nakon što se obavi ugradnja gasa, ako su uređaj i instalacija pravilno ugrađeni, gas se ne sme osećati u kabini automobila. Ponekad osetimo gas iza automobila koji ga koristi kao pogonsko gorivo što ne znači da mu nekontrolisano ističe gas već da mu je nepravilno podešena smeša i da je sagorevanje nepravilno.

7. KAKO TO RADI?
Gas je u boci (rezervoaru) u tečnom stanju, pod pritiskom koji je 5-8 bara i koji varira u zavisnosti od spoljne temparature i količine gasa u boci. Gas pod pritiskom kroz bakarne cevi preko gasnog elektroventila, koji ima ulogu da zatvara i otvara dovod gasa i koji u sebi ima filter za tečni gas, propušta gas do isparivača koji je ujedno i reduktor. Isparivač ima ulogu prevođenja gasa iz tečnog u gasovito stanje. S obzirom da svaka tečnost tokom procesa isparavanja oduzima toplotu od okoline isparivač se priključuje na rashladni sistem motora da bi stalno bio ugrejan. Kod vakumskih sistema važi da odatle pa na dalje prema motoru nema više pritiska. Preko usisne grane, kad motor radi, stvara se podpritisak i pomeranjem membrane u isparivaču se dozira koliko će gasa motor uvući u usisnu granu. Mešanje gasa i vazduha se vrši u mešaču koji se nalazi na grlu karburatora ili na usisnoj grani. Mešač ima vrlo važnu ulogu, meša gas sa vazduhom, pravi optimalnu smešu za sagorjevanje i pod optimalnim uglom ih vodi u cilindar. Svaki cilindar uvlači mešavinu gasa i vazduha koliko mu je potrebno.

U instalaciji koja se ugrađuje postoji još i elektroventil benzina, a uloga mu je da prekine dotok benzina. To se kod karburatorskih vozila vrši manuelno iz kabine preko prekidača koji je sastavni deo instalacije.

Kod motora koji su opremljeni elektronskim sistemom za ubrizgavanjem goriva ulogu elektroventila menja elektronski modul (modulator ili emulator). Povezuje prekidač sa benzinskim diznama i preko njega se kontroliše protok benzina. Prebacivanje kod ovih sistema sa benzina na gas je automatsko.

Kod sekvencialnih sistema za svaki cilindar postoji brizgaljka ili dizna koja ubacuje gas na sami ulaz u cilindar i to samo onoliko koliko je cilindru potrbno.

8. KAKO SE VOZILO PALI?
Vozilo uvek palite na benzin, pustite ga da malo odradi i prebacite na gas. Potrebno je par minuta da bi motor dostigao radnu temperaturu i zagrejao isparivač.

9. ODRŽAVANJE?
Autogasni uređaj, pod uslovom da se pridržavate uputstva servisera, zahteva minimalno održavanje. Gasni filter je potrebno na 10.000 kilometara očistiti, a na 20.000 zameniti. Isparivač bi se trebao servisirati na svakih 50.000 pređenih kilometara.