Sekvent sistemi

Ugradnja sekvent sistema

Ugradnja gasa danas je tehnološki naprednija nego u prošlosti i podrazumeva ugranju plina i ugradnju metana. Ugradnja gasa može se odraditi na 90% vozila (automobilima, kamionima, autobusima…).

Ugradnja plina najpopularnija je kod automobila i kombija, odnosno benzinskih motora. Ugradnja plina se u poslednje vreme odrađuje i na dizel motorima, a sve zahvaljujući naprednoj tehnologiji.

Ugradnja metana kod nas nije toliko popularna koliko je u svetu, a iz razloga što je mali broj metan pumpi u Srbiji. Ugradnja metana je popularna kod autobusa i kamiona, sa ili bez prepravke agregata.

Poslednja tehnologija vezana za auto gas jesu sekvencijalni sistemi.

UGRADNJA GASA – SEKVENT

SEKVENCIJALNI sistem je po svojoj suštini sistem direktnog ubrizgavanja gasa u cilindre motora. Sistem se sastoji od ECU (Electronic Control Unit), atomajzera, velikog broja senzora i na kraju plinskih brizgaljki.

ugradnja gasa sekvent

UREĐAJ koristi signale sa motora na kojem je ugrađen (broj obrtaja, temperatura, stanje izduvnih gasova, vreme ubrizgavanja i momenat ubrizgavanja za svaki cilindar posebno) i sopstvene parametre (temperatura, pritisak i kolicina TNG u rezervoaru). Sve ulazne parametre kalkuliše ECU u realnom vremenu i odreduje količinu gasa koja će biti ubrizgana u svaki cilindar motora. Na taj način se postiže najoptimalnije moguće iskorišcenje snage motora u odnosu na potrošnju gasa.

S obzirom na svoje karakteristike SEKVENCIJALNI UREĐAJ predstavlja revoluciju u oblasti konverzije motora za korišcenje gasa (plina i metana) i jedino je moguće rešenje za savremene motore koji imaju sve više plastičnih delova. Ovo je zbog toga što ugradnjom starijih sistema i neizbežnom pojavom povratnog plamena, plastični delovi pucaju, a motori trpe teške havarije.

Osnovne prednosti ovog uređaja nad ostalima su:

  • maksimalno iskorišćenje gasa
  • održanje performansi motora u odnosu na benzin
  • visoka rezistentnost sistema na povratni plamen i zbog toga jedino ovaj sistem besprekorno funkcioniše na motorima poslednje generacije
  • male dimenzije svih kompononenti sistema
  • izuzetno visoka pouzdanost u radu
  • prilagodljivost svim motorima, te mogućnost programiranja i dijagnostike putem računara
  • potpuna automatizovanost sistema

Što se tiče samog korišcenja zaista treba sesti u bilo koji automobil sa SEKVENCIJALNIM sistemom i provozati se. Prvo će Vas privući izuzetno mali (veličine nokta palca) prekidač za prebacivanje gas-benzin, a koji je senzorskog tipa i sa pokazivačem nivoa gasa. Svako startovanje automobila je na benzin, prebacivanje na gas je određeno temperaturom motora i brojem obrtaja.

Uređaj podržava opcije koje imaju benzinski motori kao što je prekid dotoka gasa pri kočenju motorom, zaštita od previsokog broja obrtaja (tako se štiti motor od preforsiranja), automatsko vraćanje na benzin usled nedostatka gasa ili bilo kakvog drugog problema u radu, samodijagnostika sistema, mogućnost paljenja samo na gas u slučaju kvara benzinskog sistema i mnoge druge opcije.

Da rezimiramo: SEKVENCIJALNI SISTEM je uređaj konstruisan tako da ugradnjom u Vaše vozilo Vi kao korisnik ne osetite nikakvu razliku u kvalitetu vožnje, performansama, niti da imate ikakvih problema tokom eksploatacije. Jedinu razliku osetiće Vaš novčanik, koji će “davati” duplo manje novca za gorivo i Vaš automehanicar koji neće imati šta da radi na Vašem motoru jer 30-godišnje iskustvo dokazuje da motori koji koriste gas mnogo duže traju i pouzdanije rade. Koliko štedite – izračunajte sami.

Makedo-Gas je jedan od retkih auto gas servisa u Srbiji koji poseduje opremu i obučene majstore sa sertifikatom za uspešnu konverziju motora na gas.

Optimalno podešavanje se može izvršiti jedino pomoću dijagnostičkog boksa i gas analizatora. Makedo-Gas kao ovlašćeni i sertifikovani auto gas servis poseduje svu opremu za elektronsko štelovanje.