Dizel sistemi

Ugradnja gasa u dizel motore – Dual Fuel

Dugogodišnje iskustvo u auto gas industriji sada je usmereno i prema tržištu na kome dominiraju vozila sa dizel motorima koji do sada nisu bili u fokusu interesovanja kada je u pitanju ugradnja plina i metana.

U zavisnosti od godine proizvodnje i ishabanosti, dizel motori sagore oko 75% dizela dok se ostatak izbaci preko izduvnog sistema u atmosferu, a deo ostane u motoru kao čađ.

UGRADNJA GASA u dizel motore (ugradnja plina ili ugradnja metana) omogućava kontrolisano ubrizgavanje malih količina  gasa (LPG/CNG) u motor putem sistema usisa vazduha, oplemenjujući proces sagorevanja dizela u cilindrima i rezultirajući potpunim sagorevanjem do 99%. Ova tehnologija se naziva DUAL FUEL tehnologija.

Gas visokog pritiska konvertuje se u reduktoru u gas niskog pritiska i u gasovitom stanju se ubrizgava u motor uz pomoć gasnih dizni koje kontroliše procesor.

Dozirana količina gasa prolazi kroz crevo u usisni sistem vazduha , gde se pravi smeša vazduha i gasa.

Procesor svo vreme kontroliše obrtaje motora, položaj papučice gasa, pritisak u motoru i na osnovu toga reguliše otvaranje gasnih dizni. Sa mapom ubrizgavanja možemo odrediti idealnu količinu gasa u datom momentu.

Sistem poseduje prekidač za uključenje i isključenje koji se montira u kabini, kao i zaštitni mehanizam koji štiti motor od pregrevanja. Posebno treba naglasiti da je gasni sistem potpuno nezavisan i ne zahteva nikakve modifikacije na dizel motoru.

U slučaju nestanka gasa ili u slučaju kvara na gasnom sistemu motor automatski nastavlja rad na dizel.

Ugradnja gasa u dizel motore ima sledeće prednosti:

  • ušteda u novcu od 10% do 25%
  • povećanje snage motora do 30%
  • povećanje obrtnog momenta
  • smanjenje štetnih izduvnih gasova
  • eliminacija čađi iz izduvnog sistema
  • smanjenje habanja i duži vijek trajanja motora, turbine, katalizatora i filtera

Dizel motori proizvode štetne toksične gasove koji su opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Korišćenjem gasnog uredjaja u dizel motorima veliki deo tih opasnih gasova biće značajno smanjen.

Naš servis je do sada ugradio gas na nekoliko kamiona. Konverzija je bila uspešna, a klijenti zadovoljni!

ugradnja gasa u dizel motore